Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno
S spletno stranjo (v nadaljevanju kot »spletna stran«) upravlja Mihael Može s.p., ponudnik storitev (v nadaljevanju kot »Ponudnik«).
S Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje storitve, pravice in dolžnosti uporabnikov ter poslovno razmerje med Ponudnikom in uporabnikom storitve.

2. Načini plačila
Ponudnik uporabniku omogoča plačilo nakupa preko univerzalnega plačilnega naloga na transakcijski račun Ponudnika po izdelani ponudbi oz. predračunu.

4. Cene
Spletna cena velja za vse, ki nakup opravijo preko spletne strani Ponudnika. Vse cene na spletni strani so navedene v evrih in ne vsebujejo DDV (DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDD-1.), razen če je izrecno navedeno drugače. V cene na spletni strani stroški dostave niso všeti in se obračunajo glede na oddaljenost izbrane lokacije uporabnika. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

5. Postopek nakupa
5.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe
V postopku nakupa uporabnik (kupec) preko spletnega obrazca naroči storitev.

5.2. Naročilo sprejeto
Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila.

5.3. Naročilo potrjeno
Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik po prejemu naročilo pregleda, preveri izbrani termin najema in določi ceno dostave na lokacijo (če je uporabnik tako zavedel) in pošlje predračun. Storitev je rezervirana, ko uporabnik poravna 50 % depozit. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Kupoprodajna pogodba o nakupu storitve med uporabnikom (kupcem) in Ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 6.).

6. Kupoprodajna pogodba
Ponudnik uporabniku, ki naroči storitev na spletni strani, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo vplačanega zneska, če je to potrebno in mogoče.
Kupoprodajna pogodba med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Ponudnik potrdi naročilo (glej točko 5.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Ponudnika kot za uporabnika (kupca).

7. Pravica do odstopa od nakupa storitve
Uporabnik (kupec) ima pravico, da najmanj 7 dni pred izvedbo storitve, le-to prekliče. To stori z pisnim sporočilom poslanim na elektronski naslov Ponudnika (info@mehurckanje.si), kjer sporoča, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Ponudnik nato takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Ponudnik na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca). V tem primeru odpovedi najmanj 7 dni pred storitvijo, Ponudnik uporabniku vrne celotni vplačani znesek. Če uporabnik odpoved opravi v manj kot 7-ih dneh, Ponudnik zadrži polovico vplačanega depozita, preostanek pa vrne uporabniku. Če uporabnik storitve ne prekliče, Ponudnik zadrži celotni vplačani znesek. Koriščeni darilni bon Ponudnik vrne v obliki dobropisa.

8. Dostava
Ponudnik bo dostavil naročeno storitev na dogovorjeno lokacijo, če je uporabnik tako zavedel, strošek dostave pa obračunal po veljavnem ceniku in ga dodal na poslani predračun.

9. Politika zasebnosti
Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani Ponudnika.

10. Odgovornost
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani, vendar se lahko število mehurčkov, termini ali cena spremenijo tako hitro, da Ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. V takem primeru bo Ponudnik uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 4.).

11. Pritožbe, spori in uporaba prava
Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) izključno pristojno sodišče v Ljubljani. Ponudnik in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

12. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletne strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne strani Ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani mehurckanje.si.

Splošne pogoje poslovanja je sprejelo Športno društvo bunker, dne 1. 1. 2015.

Želimo vam obilo zabave pri Mehurčkanju!