Plačila in rezervacija

1. Rezervacija
Uporabnik preko telefona, elektronske pošte ali spletnega obrazca odda zahtevek za rezevacijo. Ponudnik storitve bo uporabniku preko elektronske pošte potrdil izbran termin. Termin bo potrjen ko bomo prejeli depozit rezervacije v višini 50 % cene storitve. Preostanek plačila je potrebno poravnati po predračunu do dneva izvedbe storitve ali gotovinsko na dan storitve. V primeru

2. Načini plačila
Ponudnik uporabniku omogoča plačilo nakupa storitve preko univerzalnega plačilnega naloga na transakcijski račun Ponudnika po izdelani ponudbi oz. predračunu. Plačilo 50 % depozita je potrebno poravnati preko univerzalnega plačilnega naloga na transakcijski račun Ponudnika, preostanek plačila pa lahko uporabnik poravna preko plačilnega naloga ali gotovinsko na dan storitve. Plačilo po predračunu vam omogoča, da naročene izdelke plačate preko spletne banke ali osebno na banki. Po elektronski pošti boste ob naročilu dobili vse potrebne podatke za plačilo.